Bytový dom A12. podlažie

Pokračujte výberom bytu kliknutím na pôdorys.

BD A1, 9 bytov BD B, 10 bytov RD, 3 byty BD A2, 9 bytov

BD A1 - 1. PODLAŽIE

Byt A rezervovaný
Byt B predaný
Byt C predaný
Byt D rezervovaný

BD A1 - 2. PODLAŽIE

Byt E predaný
Byt F predaný
Byt G predaný
Byt H predaný
Byt I voľný

BD A2 - 1. PODLAŽIE

Byt A voľný
Byt B predaný
Byt C voľný
Byt D predaný

BD A2 - 2. PODLAŽIE

Byt E predaný
Byt F predaný
Byt G predaný
Byt H predbežne rezervovaný
Byt I predaný

BD B - 1. PODLAŽIE

Byt A predbežne rezervovaný
Byt B predaný
Byt C predaný
Byt D predaný
Byt E predaný

BD B - 2. PODLAŽIE

Byt F predaný
Byt G predaný
Byt H predbežne rezervovaný
Byt I voľný
Byt J rezervovaný

RODINNÝ DOM

Byt A predbežne rezervovaný
Byt B voľný
Byt C rezervovaný